Aborcja a kościół

 • Dekalog:
  V. Przykazanie: "Nie zabijaj".

  Katechizm Kościoła Katolickiego:
  "2270 Życie ludzkie od chwili poczęcia winno być szanowane i chronione w sposób absolutny. Już od pierwszej chwili swego istnienia istota ludzka powinna mieć przyznane prawa osoby wśród nich nienaruszalne prawo każdej niewinnej istoty do życia (...)
  2271 Kościół od początku twierdził, że jest złem moralnym każde spowodowane przerwanie ciąży. (...) Bezpośrednie przerwanie ciąży, to znaczy zamierzone jako cel lub środek, jest głęboko sprzeczne z prawem moralnym."


 • Papież Jan Paweł II
  w dokumencie na konferencję Kairze stwierdził: "Zamiast przedsięwziąć działalność zmierzającą do sprawiedliwego podziału dóbr i do integralnego rozwoju, usiłowano zaproponować, a poniekąd nawet narzucić społeczeństwom biedniejszym i rozwijającym się rozwiązania, których kluczowym elementem jest aborcja" (Encyklopedia Białych Plam PWE)

  Jan Paweł II
  "Wołam do wszystkich ojców i matek mojej Ojczyzny i całego świata, do wszystkich ludzi bez wyjątku: każdy człowiek poczęty w łonie ma prawo do życia!" (za: "Salwator")

  Matka Teresa z Kalkuty
  "Tym, co najbardziej niszczy pokój we współczesnym świecie jest aborcja - ponieważ jeśli matka może zabić własne dziecko, co może powstrzymać ciebie i mnie od zabijania się nawzajem?" (za: "Salwator")

  Prymas Tysiąclecia, kard. Stefan Wyszyński
  "W rodzinie, pod sercem matek, kryje się Naród" (za: "Salwator")