Co to jest eutanazja??

  • Dawniej...
    ...termin “eutanazja” pochodzi z języka greckiego (eu – dobra, tanatos – śmierć) i oznacza “dobre” w sensie “bezbolesne” odebranie komuś życia. Tak więc wywodzący się z języka greckiego termin “eutanazja” oznaczał pierwotnie dobrą i zaszczytną śmierć. W pojęciu lekarzy oznaczał pełną miłości pomoc dla umierającego pacjenta, by ulżyć mu w cierpieniu i zmniejszyć lęk.

     

    Współcześnie...

    ...określa się nim powodowane współczuciem pozbawienie życia człowieka, który cierpi i jest nieuleczalnie chory.Spór o eutanazję, zwany przez jej zwolenników prawem do dobrej śmierci, trwa od czasów starożytnej Grecji, chociaż pojęcie nowoczesnej eutanazji nie było wówczas znane. Platon i Arystoteles wyrażali poparcie dla dobrowolnego zakończenia bezsensownych cierpień, pitagorejczycy natomiast przeciwstawiali się prawu człowieka do odbierania sobie życia. Uważa się, ze pierwszy raz terminu eutanazja użył Franciszek Bacon, który w 1606 r. określił tak łagodną i spokojną śmierć. Bacon zachęcał ludzi nauki, by - korzystając ze zdobyczy wiedzy - poszukiwali sposobów na zmniejszenie fizycznego bólu chorego. Rozpatrując podział eutanazji mówi się o eutanazji pozytywnej (czynnej) i negatywnej (biernej). Przez eutanazje pozytywna (czynna) rozumie się metody działania, których bezpośrednim celem jest spowodowanie śmierci. Natomiast eutanazja negatywna (bierna) nazywa się przerywanie określonych metod leczenia w obliczu utraty wszelkiej nadziei przywrócenia zdrowia. Nie ma w tym przypadku aktywnego działania zmierzającego wprost do zadania śmierci.