Sławni o aborcji

 • Hipokrates-w swojej przysiędze zabronił lekarzowi dokonywać aborcji

  Platon
  Dopuszczał zarówno aborcję jak i dzieciobójstwo: "Żeby najlepiej ani jeden owoc takiego stosunku (nie uznanego przez władze) nie ujrzał światła dziennego, jeżeli by się zalągł, a gdyby jednak na świat przyszedł jakoś wbrew usiłowaniom, to położyć go gdzieś tak, żeby nie było pożywienia dla takiego"(Państwo)

  Tertulian
  twierdził że dziecko ma duszę od poczęcia. Inne stanowisko prowadziło by do przyjęcia dwóch różnych czasów zapładniania, a także uznania różnych materii zapładniających.

  Wincenty Kadłubek
  uznawał że brak troski o "tych co najmniej mogą" stanowi podstawę do uznania państwa za barbarzyńskie.

  Tadeusz Boy Żeleński
  bardzo pozytywnie oceniał rosyjską ustawę aborcyjną. ("Piekło kobiet")

  Martin Borman
  (hitlerowski zbrodniarz wojenny) ""...obowiązkiem Słowian jest pracować dla nas. Płodność Słowian jest niepożądana. Niech używają prezerwatyw albo robią skrobanki - im więcej tym lepiej" (za "Służba Życiu" III/2001)

  Zbigniew Romaszewski
  twierdzi, że płód to nie człowiek (Encyklopedia Białych Plam PWE)

  Clinton
  Jednym z pierwszych działań Clintona była zmiana stanowiska USA dotycząca neutralności wzrostu populacji. Clinton wyraził wtedy poparcie dla "reprodukcyjnego wyboru" (Encyklopedia Białych Plam PWE)

  Papież Jan Paweł II
  w dokumencie na konferencję Kairze stwierdził: "Zamiast przedsięwziąć działalność zmierzającą do sprawiedliwego podziału dóbr i do integralnego rozwoju, usiłowano zaproponować, a poniekąd nawet narzucić społeczeństwom biedniejszym i rozwijającym się rozwiązania, których kluczowym elementem jest aborcja" (Encyklopedia Białych Plam PWE)

  George W. Bush
  (prezydent USA)"Jestem pro-life. Uważam, że nasz naród powinien postawić sobie jako cel: wszystkie dzieci narodzone i nienarodzone inny być chronione prawem i witane na świecie" (za: "Salwator")

  Jan Paweł II
  "Wołam do wszystkich ojców i matek mojej Ojczyzny i całego świata, do wszystkich ludzi bez wyjątku: każdy człowiek poczęty w łonie ma prawo do życia!" (za: "Salwator")

  Matka Teresa z Kalkuty
  "Tym, co najbardziej niszczy pokój we współczesnym świecie jest aborcja - ponieważ jeśli matka może zabić własne dziecko, co może powstrzymać ciebie i mnie od zabijania się nawzajem?" (za: "Salwator")

  Prymas Tysiąclecia, kard. Stefan Wyszyński
  "W rodzinie, pod sercem matek, kryje się Naród" (za: "Salwator")